Spinning Classes

คลาสปั่นจักรยานที่คุณจะได้ขยับร่างกายเรียกเหงื่อไปพร้อมๆกับจังหวะดนตรีที่ปลุกเร้าและสนุกสนาน เป็นคลาสที่ผสมผสานเอาทั้ง Cardio, Conditioning และ Fat burning ไปพร้อมๆกัน