วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่นำมาใช้วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย เราจึงสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมัน กล้ามเนื้อ โครงสร้างร่างกาย และรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ โดยเทรนเนอร์ของเราจะอธิบายผลลัพธ์ต่างๆ ให้คุณเข้าใจ พร้อมแนะนำโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณให้ดียิ่งขึ้น

 • ตรวจวัดร่างกาย

  การใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดร่างกายแบบละเอียด ด้วยการสแกนร่างกายทั้งตัวภายในระยะเวลา 40 วินาที พร้อมประมวลผลให้คุณรู้ในทันที

 • วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

  เทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยให้คุณตรวจสอบมวลไขมันและกล้ามเนื้อร่างกาย พร้อมติดตามความก้าวหน้าหลังการเทรนในแต่ละครั้ง

 • แบบจำลอง 3 มิติ

  การจำลองร่างกายของคุณในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อให้เราสามารถเลือกโปรแกรมการเทรนที่ดีที่สุดให้คุณ รวมถึงการสร้างภาพจำลองร่างกายของคุณ เมื่อจบคอร์สการเทรนนิ่งว่าจะฟิตเฟิร์มขนาดไหน

 • ตรวจโครงสร้างร่างกาย

  ร่างกายจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อโครงสร้างของร่างกายอยู่ในองศาที่ถูกต้อง เราจะประเมินรูปร่างของคุณและใช้การเทรนนิ่งเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลิกของคุณให้ดีขึ้น